Bookmark

Tool for further record proceeding.

book

Kľúčové manažérske kompetencie v rámci špecifických funkčných oblastí manažmentu a vhodné spôsoby ich rozvoja

Holková, Andrea
book