Bookmark

Tool for further record proceeding.

article

Využitie simulácie pri tvorbe modelu logistického environmentálneho systému s akceptovaním procesov reverznej logistiky

Husáková, Nikoleta
article