Bookmark

Tool for further record proceeding.

article

Adaptácia bakteriálnych kmeňov izolovaných zo sedimentov Strážskeho kanála a okolia Chemka Strážske v prítomnosti polychlórovaných bifenylov (PCB)

Murínová, Slavomíra
article