Bookmark

Tool for further record proceeding.

book

Telekomunikácie 2000. Multimediálne telekomunikačné služby a Informačná spoločnosť

book, ISBN: 80-968042-7-8