Bookmark

Tool for further record proceeding.

article

Možnosti spracovania dát pre podporu rozhodovania pri riadení výrobných systémov. Data processing possibilities decision support in production system control

Makyš, Peter
article