Bookmark

Tool for further record proceeding.

book

Návrh konceptu rozvoja manažérskych zručností generácie Z v multikultúrnych priemyselných podnikoch s ohľadom na rodovú rovnosť

Stareček, Augustín
book