Bookmark

Tool for further record proceeding.

book

Návrh opatrení na zlepšenie využívania informačných systémov v personálnej práci vo vybranom priemyselnom podniku

Bartošová, Simona
book