Bookmark

Tool for further record proceeding.

book

Návrh opatrení na zlepšenie spokojnosti zamestnancov v podniku HKS Forge, s.r.o. v kontexte udržateľnej výkonnosti a rozvoja priemyselných podnikov

Suchoň, Matej
book