Bookmark

Tool for further record proceeding.

book

Návrh riešenia na formovanie udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v podniku ANTOLIN TRNAVA, s.r.o

Dobšovičová, Nina
book