Bookmark

Tool for further record proceeding.

book

Návrh zlepšenia vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov so zameraním na udržateľnosť pracovnej sily v podniku PENAM SLOVAKIA, a.s

Bašová, Lenka
book