Bookmark

Tool for further record proceeding.

book

Návrh opatrení na zlepšenie adaptačného procesu a stabilizácie novoprijatých zamestnancov v podniku MAHLE Behr Senica s.r.o

Jarásová, Nikoleta
book