Bookmark

Tool for further record proceeding.

book

Návrh opatrení na zdokonalenie spôsobu posudzovania a hodnotenia efektívnosti vzdelávania zamestnancov v podniku TECHNOS, a.s

Kolesárová, Karin
book