Number of the records: 1  

Ambroz, Martin, 1989-

 1. Record number0007752
  Date04.12.2020
  Personal nameAmbroz, Martin, 1989-
  AIS ID77075
  Súčasné pracovisko 010220: SvF Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (Z8 - čiast. úväzok) ; 66.66% ; 03.06.2020 -
  010220: SvF Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (Z2 - výskumník) ; 100% ; 01.09.2020 -
  Predch. pracovisko 010220: SvF Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.09.2014 - 28.08.2018
  010220: SvF Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (Z8 - čiast. úväzok) ; 93.33% ; 29.08.2018 - 31.08.2018
  010220: SvF Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (Z8 - čiast. úväzok) ; 93.33% ; 01.09.2018 - 31.12.2018
  010220: SvF Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (Z8 - čiast. úväzok) ; 93.33% ; 01.01.2019 - 31.01.2019
  010220: SvF Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (Z2 - výskumník) ; 100% ; 01.02.2019 - 31.08.2020
  Collection kindosoby
  References (1) - skriptá
  (1) - učebnica
  (1) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (26) - článok
  person

  person

Number of the records: 1