Number of the records: 1  

Straková, Zuzana, 1975-

 1. Record number0010279
  Date29.01.2024
  Personal nameStraková, Zuzana, 1975-
  AIS ID1647
  Súčasné pracovisko 010290: SvF Katedra technických zariadení budov (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.12.2023 -
  Predch. pracovisko 010290: SvF Katedra technických zariadení budov (Z8 - čiast. úväzok) ; 33.33% ; 01.10.2010 - 14.02.2011
  010290: SvF Katedra technických zariadení budov (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 15.02.2011 - 30.11.2011
  010290: SvF Katedra technických zariadení budov (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.12.2011 - 30.11.2014
  010290: SvF Katedra technických zariadení budov (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.12.2014 - 31.08.2016
  010290: SvF Katedra technických zariadení budov (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2016 - 24.09.2017
  010290: SvF Katedra technických zariadení budov (Z8 - čiast. úväzok) ; 33.33% ; 25.09.2017 - 30.11.2017
  010290: SvF Katedra technických zariadení budov (Z8 - čiast. úväzok) ; 33.33% ; 01.12.2017 - 16.09.2018
  010290: SvF Katedra technických zariadení budov (Z8 - čiast. úväzok) ; 60% ; 17.09.2018 - 31.12.2018
  010290: SvF Katedra technických zariadení budov (Z8 - čiast. úväzok) ; 60% ; 01.01.2019 - 31.08.2019
  010290: SvF Katedra technických zariadení budov (Z8 - čiast. úväzok) ; 80% ; 01.09.2019 - 30.11.2020
  053130: FA Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (Z2 - výskumník) ; 100% ; 03.02.2020 - 31.03.2020
  053130: FA Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (Z8 - čiast. úväzok) ; 10% ; 01.04.2020 - 31.07.2020
  053130: FAD Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (Z8 - čiast. úväzok) ; 1.66% ; 01.08.2020 - 31.12.2020
  010290: SvF Katedra technických zariadení budov (Z8 - čiast. úväzok) ; 80% ; 01.12.2020 - 31.12.2020
  010290: SvF Katedra technických zariadení budov (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.01.2021 - 30.11.2023
  Collection kindosoby
  References (3) - monografia
  (2) - skriptá
  (1) - zborník
  (6) - zborník (príspevkov)
  (1) - bakalárska práca
  (44) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (91) - článok
  person

  person

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.