Number of the records: 1  

Brigant, Patrik, 1992

 1. Record number0011481
  Date23.04.2020
  Personal nameBrigant, Patrik, 1992
  AIS ID69960
  Súčasné pracovisko
  Predch. pracovisko 060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 03.09.2012 - 24.06.2015
  060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2015 - 29.05.2017
  064000: MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.09.2017 - 19.02.2019
  Collection kindosoby
  References (1) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  (4) - článok
  person

  person

Number of the records: 1