Number of the records: 1  

Majzlanová, Daniela 1987

 1. Record number0012439
  Date07.09.2020
  Personal nameMajzlanová, Daniela 1987
  AIS IDA000052928
  Súčasné pracovisko(Z3 - doktorand) 051110: FA Ústav architektúry obytných budov (Z3 - doktorand) ; D% ; 02.09.2015 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (1) - zborník
  (1) - dokument (viac kapitol)
  (12) - článok
  person

  person

Number of the records: 1