Number of the records: 1  

Federič, Pavol, 1994

 1. Record number0015616
  Date25.02.2020
  Personal nameFederič, Pavol, 1994-
  AIS ID71514
  Súčasné pracovisko
  Predch. pracovisko 060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2013 - 21.06.2016
  060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2016 - 05.06.2018
  Collection kindosoby
  References (1) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca