Number of the records: 1  

Víglaš, Ján, 1993-

 1. Record number0016548
  Date02.11.2020
  Personal nameVíglaš, Ján, 1993-
  AIS ID63619
  Súčasné pracovisko 043000: FCHPT Ústav biochémie a mikrobiológie (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.09.2018 -
  043000: FCHPT Ústav biochémie a mikrobiológie (Z8 - čiast. úväzok) ; 40% ; 02.11.2020 -
  Predch. pracovisko 040000: FCHPT Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2013 - 12.07.2016
  040000: FCHPT Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2016 - 12.02.2017
  040000: FCHPT Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (Z4 - študent) ; D% ; 13.02.2017 - 29.05.2018
  Collection kindosoby
  References (1) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  (12) - článok
  person

  person

Number of the records: 1