Number of the records: 1  

Floriš, Viktor, 1994-

 1. Record number0023181
  Date23.04.2020
  Personal nameFloriš, Viktor, 1994-
  AIS ID72533
  Súčasné pracovisko
  Predch. pracovisko 030000: FEI Fakulta elektrotechniky a informatiky (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2013 - 18.08.2014
  060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 10.09.2014 - 20.06.2017
  060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2017 - 05.06.2019
  Collection kindosoby
  References (1) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  person

  person

Number of the records: 1