Number of the records: 1  

Fačková, Miroslava, 1995-

 1. Record number0023999
  Date04.09.2020
  Personal nameFačková, Miroslava, 1995-
  AIS ID73437
  Súčasné pracovisko
  Predch. pracovisko 060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2014 - 06.10.2014
  060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 06.10.2014 - 20.06.2017
  060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2017 - 04.06.2019
  066000: MTF Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.09.2019 - 31.08.2020
  Collection kindosoby
  References (2) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  (2) - článok
  person

  person

Number of the records: 1