Number of the records: 1  

Mojto, Martin, 1994-

  1. Record number0024833
    Date08.02.2022
    Personal nameMojto, Martin, 1994-
    AIS ID76835
    Súčasné pracovisko 047220: FCHPT Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.09.2019 -
    047220: FCHPT Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (Z8 - čiast. úväzok) ; 17% ; 01.10.2021 -
    Predch. pracovisko 040000: FCHPT Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2014 - 11.07.2017
    040000: FCHPT Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2017 - 27.05.2019
    047220: FCHPT Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (Z8 - čiast. úväzok) ; 50% ; 15.07.2019 - 31.10.2019
    047220: FCHPT Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (Z8 - čiast. úväzok) ; 30% ; 01.11.2019 - 31.05.2020
    047220: FCHPT Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (Z8 - čiast. úväzok) ; 25% ; 01.06.2020 - 30.09.2020
    047220: FCHPT Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (Z8 - čiast. úväzok) ; 16% ; 01.10.2020 - 30.06.2021
    047220: FCHPT Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (Z8 - čiast. úväzok) ; 16% ; 01.07.2021 - 30.09.2021
    Collection kindosoby
    References (1) - bakalárska práca
    (1) - diplomová práca
    (14) - článok
    person

    person

Number of the records: 1