Number of the records: 1  

Urbanovičová, Petra 1990

 1. Record number0027879
  Date23.04.2020
  Personal nameUrbanovičová, Petra 1990
  AIS IDA000006667
  See also Haršányová, Petra, 1990-
  Súčasné pracovisko(Z3 - doktorand)
  Predch. pracovisko 060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 17.08.2010 - 27.06.2013
  060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2013 - 01.06.2015
  064000: MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.09.2015 - 09.02.2016
  064000: MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (Z3 - doktorand) ; D% ; 10.02.2016 - 28.08.2019
  Collection kindosoby
  References (1) - osoby
  (1) - bakalárska práca
  (1) - dizertačná práca
  (8) - článok
  person

  person

Number of the records: 1