Number of the records: 1  

Dobrovszký, Patrik, 1997-

 1. Record number0033352
  Date27.08.2020
  Personal nameDobrovszký, Patrik, 1997-
  AIS ID80163
  Súčasné pracovisko 063000: MTF Ústav výrobných technológií (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.09.2020 -
  Predch. pracovisko 060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2015 - 18.06.2018
  060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2018 - 01.07.2020
  Collection kindosoby
  References (1) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  person

  person

Number of the records: 1