Number of the records: 1  

Domčeková, Veronika, 1995-

 1. Record number0033489
  Date27.08.2020
  Personal nameDomčeková, Veronika, 1995-
  AIS ID80243
  Súčasné pracovisko 064000: MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.09.2020 -
  Predch. pracovisko 060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2015 - 19.06.2018
  060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2018 - 03.07.2020
  Collection kindosoby
  References (1) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  (1) - článok
  person

  person

Number of the records: 1