Number of the records: 1  

Durecová, Silvia, 1996-

 1. Record number0033490
  Date18.02.2021
  Personal nameDurecová, Silvia, 1996-
  AIS ID80383
  Súčasné pracovisko
  Predch. pracovisko 060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2015 - 19.06.2018
  060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2018 - 03.07.2020
  064000: MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.09.2020 -
  Collection kindosoby
  References (1) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  person

  person

Number of the records: 1