Number of the records: 1  

Korec, Andrej, 1996-

 1. Record number0033654
  Date03.09.2020
  Personal nameKorec, Andrej, 1996-
  AIS ID81449
  Súčasné pracovisko 020030: SjF Ústav dopravnej techniky a konštruovania (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.09.2020 -
  Predch. pracovisko 020000: SjF Strojnícka fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2015 - 14.02.2016
  020000: SjF Strojnícka fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 15.02.2016 - 12.06.2018
  020000: SjF Strojnícka fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2018 - 09.07.2020
  Collection kindosoby
  References (5) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  (7) - článok
  person

  person

Number of the records: 1