Number of the records: 1  

Antol, Nikolas, 1997-

 1. Record number0040387
  Date24.03.2022
  Personal nameAntol, Nikolas, 1997-
  AIS ID85393
  Súčasné pracovisko
  Predch. pracovisko 060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2016 - 18.06.2019
  060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2019 - 09.06.2021
  066000: MTF Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (Z9 - externý doktorand) ; E% ; 01.09.2021 - 24.03.2022
  Collection kindosoby
  References (1) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  person

  person

Number of the records: 1