Number of the records: 1  

Crotty, Ray

 1. Record number0043298
  Date18.11.2019
  Personal nameCrotty, Ray
  Other nameCrotty, R.
  Súčasné pracovisko(Z6 - autor zo zahraničia, nie je pracovníkom STU)
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (1) - monografia
  person

  person

Number of the records: 1