Number of the records: 1  

Radinger Gregor

 1. Record number0045884
  Date09.04.2020
  Personal nameRadinger Gregor
  Súčasné pracovisko(Z6 - autor zo zahraničia, nie je pracovníkom STU)
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (1) - článok
  person

  person

Number of the records: 1