Number of the records: 1  

MTF Katedra telesnej výchovy a športu

 1. Record number0060630
  Date06.07.2016
  TypeZ
  Corporate nameMTF Katedra telesnej výchovy a športu
  Other titleEPCA: M340
  KODPRAC: 060340
  60340
  See also MTF Ústav inžinierskej pedagogiky a humatitných vied
  Collection kindt110z
  corporation

  corporation

Number of the records: 1