Number of the records: 1  

MTF Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie

 1. Record number0060994
  Date06.07.2016
  TypeZ
  Corporate nameMTF Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie
  Other titleEPCA: M220
  KODPRAC: 060220
  60220
  See also MTF Ústav inžinierskej pedagogiky a humatitných vied
  Collection kindt110z
  References (1) - brožúra
  (1) - informačný materiál
  (1) - príručka
  (1) - program učebný
  (2) - skriptá
  (1) - učebnica
  (55) - výskumná správa
  (2) - zborník
  (2) - dokument (viac kapitol)
  (15) - zborník (príspevkov)
  (37) - bakalárska práca
  (15) - diplomová práca
  (273) - dizertačná práca
  (76) - habilitačná práca
  (1) - patentový spis
  (3) - článok
  (5) - xxx
  (7) - xxxx
  corporation

  corporation

Number of the records: 1