Number of the records: 1  

Phiri, Michael

 1. Record number0090881
  Date17.12.2020
  Personal namePhiri, Michael
  Other namePhiri, M.
  Súčasné pracovisko(Z6 - autor zo zahraničia, nie je pracovníkom STU)
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (1) - monografia
  person

  person

Number of the records: 1