Number of the records: 1  

Grajzová, Lucia 1994

 1. Record number0098937
  Date30.01.2023
  Personal nameGrajzová, Lucia 1994
  AIS ID71710
  Súčasné pracovisko
  Predch. pracovisko 060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2013 - 22.06.2016
  060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2016 - 04.06.2018
  064000: MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.09.2018 - 30.01.2023
  Collection kindosoby
  References (1) - dizertačná práca
  (8) - článok
  person

  person

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.