Number of the records: 1  

Pleskot, Josef

 1. Record number0108090
  Date17.01.2023
  Personal namePleskot, Josef
  Súčasné pracovisko(Z6 - autor zo zahraničia, nie je pracovníkom STU)
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (1) - článok
  person

  person

Number of the records: 1