Number of the records: 1  

Urbanová, Lucia, 1988

 1. Record numberstu101677
  Date03.04.2020
  Personal nameUrbanová, Lucia, 1988-
  Other nameUrbanová
  AIS IDA000048674
  Súčasné pracovisko
  Predch. pracovisko 060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 27.08.2007 - 30.06.2010
  060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 14.09.2010 - 01.06.2012
  Collection kindosoby
  References (1) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca