Number of the records: 1  

Kuruc, Marcel, 1988-

 1. Record numberstu101749
  Date23.04.2020
  Personal nameKuruc, Marcel, 1988-
  Other nameKuruc, M.
  AIS IDA000048583
  Súčasné pracovisko 063800: MTF Katedra výrobných zariadení a systémov (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.01.2019 -
  063200: MTF Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.01.2019 -
  Predch. pracovisko 063800: MTF Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (Z8 - čiast. úväzok) ; 90% ; 01.09.2015 - 30.11.2015
  063800: MTF Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.12.2015 - 31.08.2016
  063000: MTF Ústav výrobných technológií (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.09.2012 - 25.08.2015
  060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 24.08.2007 - 28.06.2010
  060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 24.08.2010 - 29.05.2012
  063800: MTF Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2016 - 31.08.2018
  063800: MTF Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2018 - 31.12.2018
  063200: MTF Katedra obrábania a montáže (Z8 - čiast. úväzok) ; 90% ; 01.09.2015 - 30.11.2015
  063200: MTF Katedra obrábania a montáže (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.12.2015 - 31.08.2016
  063200: MTF Katedra obrábania a montáže (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2016 - 31.08.2018
  063200: MTF Katedra obrábania a montáže (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2018 - 31.12.2018
  ID SCOPUS 56560225900
  ID WOS O-1492-2016
  ORCID 0000-0002-8656-0169
  Collection kindosoby
  References (2) - monografia
  (1) - skriptá
  (11) - bakalárska práca
  (14) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (1) - patentový spis
  (3) - prihl.úžitkového vzoru
  (49) - článok
  person

  person

Number of the records: 1