Number of the records: 1  

Hraška, Jozef, 1953-

 1. Record numberstu10453
  Date31.05.2023
  Personal nameHraška, Jozef, 1953-
  Other nameHraška, J.
  AIS IDA000000899
  Noteprof.Ing.,PhD
  Súčasné pracovisko 010180: SvF Katedra konštrukcií pozemných stavieb (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.08.1977 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (1) - brožúra
  (8) - monografia
  (1) - program učebný
  (11) - skriptá
  (1) - učebnica
  (3) - zborník (príspevkov)
  (38) - bakalárska práca
  (63) - diplomová práca
  (9) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (146) - článok
  person

  person

Number of the records: 1