Number of the records: 1  

Pokusová, Marcela, 1964-

 1. Record numberstu105570
  Date29.01.2024
  Personal namePokusová, Marcela, 1964-
  Other namePokusová
  Notepozri tiež Pokusová Marcela
  AIS IDA000000236
  Súčasné pracovisko 020070: SjF Ústav výrobného inžinierstva a kvality produkcie (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 14.02.2011 -
  Predch. pracovisko 063300: MTF Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.1991 - 31.01.2008
  Collection kindosoby
  References (2) - monografia
  (2) - skriptá
  (4) - učebnica
  (15) - výskumná správa
  (22) - bakalárska práca
  (38) - diplomová práca
  (3) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (2) - priemyslový vzor
  (6) - patentový spis
  (3) - prihl.úžitkového vzoru
  (255) - článok
  (1) - xxxx
  person

  person

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.