Number of the records: 1  

Košík, Miroslav, 1989-

 1. Record numberstu107148
  Date23.04.2020
  Personal nameKošík, Miroslav, 1989-
  Other nameKošík
  AIS IDA000057033
  Súčasné pracovisko
  Predch. pracovisko 063000: MTF Ústav výrobných technológií (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.09.2013 - 09.02.2016
  063000: MTF Ústav výrobných technológií (Z3 - doktorand) ; D% ; 10.02.2016 - 25.08.2017
  060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 19.08.2008 - 20.06.2011
  060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 25.08.2011 - 04.06.2013
  ID SCOPUS 56964002700
  ID WOS P-9577-2016
  ORCID 0000-0002-8705-0240
  Collection kindosoby
  References (1) - skriptá
  (2) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (13) - článok
  person

  person

Number of the records: 1