Number of the records: 1  

Hanko, Martin, 1988-

 1. Record numberstu108154
  Date12.01.2023
  Personal nameHanko, Martin, 1988-
  Other nameHanko, M.
  AIS IDA000049405
  Noteais_zp: 0025887
  Súčasné pracovisko 010270: SvF Katedra technológie stavieb (Z8 - čiast. úväzok) ; 55% ; 01.01.2023 -
  Predch. pracovisko 010270: SvF Katedra technológie stavieb (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.09.2013 - 31.08.2017
  010000: SvF Stavebná fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2007 - 28.06.2011
  010000: SvF Stavebná fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2011 - 19.06.2013
  010270: SvF Katedra technológie stavieb (Z8 - čiast. úväzok) ; 30% ; 01.09.2017 - 31.12.2018
  010270: SvF Katedra technológie stavieb (Z8 - čiast. úväzok) ; 30% ; 01.01.2019 - 31.08.2019
  010270: SvF Katedra technológie stavieb (Z8 - čiast. úväzok) ; 30% ; 01.09.2019 - 31.08.2022
  010270: SvF Katedra technológie stavieb (Z8 - čiast. úväzok) ; 30% ; 01.09.2022 - 31.12.2022
  Collection kindosoby
  References (1) - monografia
  (1) - skriptá
  (5) - učebnica
  (24) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (39) - článok
  person

  person

Number of the records: 1