Number of the records: 1  

Imrišek, Martin, 1988-

 1. Record numberstu108244
  Date27.08.2020
  Personal nameImrišek, Martin, 1988-
  Other nameImrišek, M.
  AIS IDA000058069
  Noteais_zp: 0026155
  Súčasné pracovisko 010130: SvF Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky (Z8 - čiast. úväzok) ; 30% ; 01.09.2020 -
  Predch. pracovisko 010130: SvF Katedra geodetických základov (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.09.2014 - 28.01.2020
  010000: SvF Stavebná fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2008 - 27.06.2011
  010000: SvF Stavebná fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2011 - 18.06.2013
  010130: SvF Katedra geodetických základov (Z8 - čiast. úväzok) ; 55% ; 01.10.2018 - 31.12.2018
  010130: SvF Katedra geodetických základov (Z8 - čiast. úväzok) ; 55% ; 01.01.2019 - 30.09.2019
  010130: SvF Katedra geodetických základov (Z8 - čiast. úväzok) ; 30% ; 01.10.2019 - 31.08.2020
  Collection kindosoby
  References (1) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (9) - článok
  person

  person

Number of the records: 1