Number of the records: 1  

Kráľová, Eva, 1951

 1. Record numberstu10908
  Date04.04.2020
  Personal nameKráľová, Eva, 1951-
  Other nameKráľová, E.
  AIS IDA000000391
  Súčasné pracovisko 053130: FA Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.01.1998 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (1) - brožúra
  (4) - monografia
  (1) - príručka
  (1) - skriptá
  (1) - sprievodca
  (2) - výskumná správa
  (8) - zborník
  (2) - zborník (príspevkov)
  (28) - bakalárska práca
  (42) - diplomová práca
  (10) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (1) - záverečná práca
  (1) - katalóg výstavy
  (2) - elektronické dokumenty
  (1) - elektronický textový údaj
  (122) - článok