Number of the records: 1  

Kráľová, Eva, 1951-

 1. Record numberstu10908
  Date15.11.2021
  Personal nameKráľová, Eva, 1951-
  Other nameKráľová, E.
  AIS IDA000000391
  Súčasné pracovisko 053130: FAD Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (Z8 - čiast. úväzok) ; 50% ; 01.11.2021 -
  Predch. pracovisko 053130: FAD Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.01.1998 -31.08.2021
  053130: FAD Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (Z8 - čiast. úväzok) ; 50% ; 02.09.2021 - 31.10.2021
  Collection kindosoby
  References (1) - aaapca
  (1) - brožúra
  (3) - monografia
  (1) - príručka
  (2) - skriptá
  (1) - sprievodca
  (2) - výskumná správa
  (9) - zborník
  (6) - zborník (príspevkov)
  (32) - bakalárska práca
  (47) - diplomová práca
  (10) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (1) - záverečná práca
  (1) - katalóg výstavy
  (3) - elektronické dokumenty
  (1) - elektronický textový údaj
  (131) - článok
  person

  person

Number of the records: 1