Number of the records: 1  

Orgoň, Miloš, 1956-

 1. Record numberstu1108
  Date23.04.2020
  Personal nameOrgoň, Miloš, 1956-
  Other nameOrgoň, M.
  AIS IDA000002184
  Notedoc., Ing.,PhD
  Súčasné pracovisko 037000: FEI Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2001 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (4) - monografia
  (3) - skriptá
  (3) - učebnica
  (3) - výskumná správa
  (48) - bakalárska práca
  (78) - diplomová práca
  (4) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (182) - článok
  person

  person

Number of the records: 1