Number of the records: 1  

Baďo, Radomír, 1984-

 1. Record numberstu117260
  Date23.04.2020
  Personal nameBaďo, Radomír, 1984-
  Other nameBaďo
  AIS IDA000069847
  Súčasné pracovisko
  Predch. pracovisko 020070: SjF Ústav výrobných systémov, enviromentálnej techniky a manažment kvality (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.09.2009 - 21.08.2012
  Collection kindosoby
  References (4) - bakalárska práca
  (2) - dizertačná práca
  (7) - článok
  person

  person

Number of the records: 1