Number of the records: 1  

Vyskoč, Maroš, 1986

 1. Record numberstu118590
  Date01.04.2020
  Personal nameVyskoč, Maroš, 1986-
  Other nameVyskoč, M.
  AIS IDA000066501
  Noteais_zp: 0033471
  Súčasné pracovisko 067000: MTF Ústav výskumu progresívnych technológií (Z8 - čiast. úväzok) ; 54.66% ; 01.03.2020 -
  Predch. pracovisko 063000: MTF Ústav výrobných technológií (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.09.2014 - 09.02.2016
  063000: MTF Ústav výrobných technológií (Z3 - doktorand) ; D% ; 10.02.2016 - 28.08.2018
  060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 19.08.2009 - 19.06.2012
  060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 20.08.2012 - 03.06.2014
  Collection kindosoby
  References (3) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (11) - článok