Number of the records: 1  

Komák, Martin, 1990-

 1. Record numberstu124353
  Date02.07.2020
  Personal nameKomák, Martin, 1990-
  Other nameKomák, M.
  AIS IDA000068441
  Noteais_zp: 0034254
  Súčasné pracovisko
  Predch. pracovisko 020070: SjF Ústav výrobných systémov, enviromentálnej techniky a manažment kvality (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.09.2014 - 28.02.2018
  020000: SjF Strojnícka fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 14.09.2009 - 13.06.2012
  020000: SjF Strojnícka fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 03.09.2009 - 13.09.2009
  020000: SjF Strojnícka fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 10.09.2012 - 19.06.2014
  031000: FEI Ústav robotiky a kybernetiky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.03.2018 -30.06.2020
  Collection kindosoby
  References (8) - bakalárska práca
  (4) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (12) - článok
  person

  person

Number of the records: 1