Number of the records: 1  

Goga, Vladimír, 1981-

  1. Record numberstu129574
    Date29.01.2024
    Personal nameGoga, Vladimír, 1981-
    Other nameGoga, V.
    Notepozri tiež Goga Vladimír
    AIS IDA000010291
    NoteIng., PhD. (2009
    Súčasné pracovisko 030400: FEI Ústav automobilovej mechatroniky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.2007 -
    Predch. pracovisko 030180: FEI Katedra mechaniky (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.10.2004 - 04.12.2009
    032000: FEI Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (Z7 - iné) ; 100% ; 01.10.2004 - 30.09.2007
    032000: FEI Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (Z8 - čiast. úväzok) ; 33.33% ; 03.10.2005 - 31.12.2005
    032000: FEI Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (Z8 - čiast. úväzok) ; 33.33% ; 18.09.2006 - 30.09.2006
    032000: FEI Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (Z8 - čiast. úväzok) ; 66.66% ; 01.10.2006 - 22.12.2006
    Collection kindosoby
    References (1) - monografia
    (3) - skriptá
    (1) - učebnica
    (2) - zborník (príspevkov)
    (17) - bakalárska práca
    (36) - diplomová práca
    (1) - dizertačná práca
    (1) - habilitačná práca
    (3) - prihl.úžitkového vzoru
    (169) - článok
    person

    person

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.