Number of the records: 1  

Čeppan, Michal, 1952-

 1. Record numberstu13356
  Date29.01.2024
  Personal nameČeppan, Michal, 1952-
  Other nameČeppan, M.
  AIS IDA000003317
  Súčasné pracovisko
  Predch. pracovisko 049160: FCHPT Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.01.1981 - 31.08.2023
  Collection kindosoby
  References (1) - biografia
  (4) - monografia
  (4) - učebnica
  (1) - výskumná správa
  (5) - zborník
  (7) - bakalárska práca
  (6) - diplomová práca
  (4) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (1) - patentový spis
  (1) - prihl.úžitkového vzoru
  (120) - článok
  (1) - xxx
  person

  person

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.