Number of the records: 1  

Prikkel, Karol, 1951-

 1. Record numberstu13529
  Date23.04.2020
  Personal namePrikkel, Karol, 1951-
  Other namePrikkel, K.
  AIS IDA000002398
  Súčasné pracovisko 020060: SjF Ústav energetických strojov a zariadení (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 02.05.1979 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (1) - biografia
  (9) - monografia
  (2) - skriptá
  (5) - učebnica
  (40) - výskumná správa
  (2) - zborník
  (21) - bakalárska práca
  (17) - diplomová práca
  (6) - dizertačná práca
  (3) - patentový spis
  (3) - prihl.úžitkového vzoru
  (140) - článok
  (1) - xjcp
  person

  person

Number of the records: 1