Number of the records: 1  

Derco, Ján, 1953-

 1. Record numberstu13953
  Date23.04.2020
  Personal nameDerco, Ján, 1953-
  Other nameDerco, J.
  AIS IDA000003304
  Súčasné pracovisko 046290: FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.1978 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (6) - monografia
  (2) - učebnica
  (1) - výskumná správa
  (2) - zborník
  (15) - bakalárska práca
  (19) - diplomová práca
  (11) - dizertačná práca
  (2) - habilitačná práca
  (1) - záverečná práca
  (1) - patentový spis
  (338) - článok
  (7) - xxx
  person

  person

Number of the records: 1